úterý 24. září 2013

Matematika na 1. stupni ZŠ hrou

Ve svém blogu propaguji nasazení počítačů a tabletů pro zapojení všech žáků. Efektivní smysluplné využití technologie ve školním prostředí závisí v prvé řadě na schopnosti učitele ji vhodně zařadit do struktury vyučovací hodiny a dostatku kvalitního vzdělávacího obsahu. Vedle stále rostoucího počtu kvalitních výukových webů lze nejen ve vyučovací hodině, ale také k domácímu procvičování využít nespočet online výukových aktivit. Na této stránce shrnu nejlepší online výukové aktivity pro matematiku na 1. stupni ZŠ, které jsem nalezl nebo mi byly doporučeny.
www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html - procvičování desítkové soustavy
www.arcademicskillbuilders.com/games/jetski/jetski.html - procvičování sčítání
www.arcademicskillbuilders.com/games/penguin-jump/penguin-jump.html - procvičování násobilky
www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm - procvičování matematiky a angličtiny
www.taw.org.uk/lic/itp/itps/fractions_1_1.swf - výuka zlomků
www.bosounohou.cz/tangram - geometrie, prostorová orientace
matematika.hrou.cz - testy a hry

Forma zpracování výukového obsahu - interaktivita, kterou mají žáčci 1. stupně rádi, tedy opravdu „učení hrou“ může zvýšit jejich zájem o předmět. Níže uvádím přehled serverů, kde najdete nespočet matematických her. Při hraní výukové hry žáci snadno zapomenou, že se vlastně učí.
http://www.mathplayground.com
http://www.starmathgames.com
http://www.arcademicskillbuilders.com
http://www.learningtoday.com/corporate/maths-games.asp
http://www.abc.net.au/countusin/default.htm
http://schooltimegames.com/mathematics.html

Nenašli jste online aktivitu pro vybrané matematické téma? Podívejte se sem kdykoli příště. Stránku průběžně aktualizuji.

Máte tip na další zajímavou online matematickou aktivitu? Napište jej do komentáře.

úterý 19. března 2013

Výběr z programů pro tablety s Androidem

Tento příspěvek obsahuje výběr z výukových aplikací pro tablety s operačním systémem Android, které lze zdarma stáhnout z Google Play.

Pomůcky:
SyncSpace Shared Whiteboard
Plocha (tabule) pro zápis poznámek.

Český jazyk:
Abeceda pro děti
Obsahuje seznámení s písmenky abecedy, přiřazování písmenek ke slovům, skládání slov a další.
Nauč se pravopis
Procvičí pravopis a zároveň vysvětlí jeho pravidla.

Matematika:
Matematika a čísla pro děti
Procvičení počítání od 1 do 10 a psaní číslic.
Matematika pro děti
Procvičování základních početních operací.
1 + 1 Matematika pro děti
Procvičování základních početních operací.
Matematika PRO pro děti
Dobře procvičí základní početní operace.
Řešitel rovnic
Vyřeší lineární i kvadratickou rovnici i soustavu až pěti rovnic s pěti neznámými.
GeoGebra
Interaktivní matematika.

Anglický jazyk:
Angličtina pro děti
Interaktivní výuka základních anglických slovíček zábavnou formou.
Naučte se 1000 anglických slov
Výuka základních anglických slovíček.
Interactive English
Procvičení angličtiny ve třech úrovních - základní, středně pokročilé a pokročilé.
English Grammar Tests
Testy z anglické gramatiky.
Audioknihy v angličtině
Přes 3000 knih s texty a poslechem.
VoA Mobile Wordbook
Výuka angličtiny s rozhlasovou stanicí Voice of America!

Německý jazyk:
Dobrodružství s němčinou
Výuka němčiny formou hry.

Přírodopis (přírodověda):
Zoo pro děti
Vzdělávací hra s obrazy zvířátek a jejich zvuky.
Kids Zoo Animal Sounds & Photos
Obrázky a zvuky zvířat, jejich správná výslovnost v angličtině.
Atlas denních motýlů ČR
Přehled o současných denních motýlech na území České republiky.
Anatomy 3D - Anatronica
Anatomie lidského těla.

Fyzika:
Sound Level Meter
Hlukoměr.
Fyzika ve škole
Kolekce animací pro výuku fyziky.

Výtvarná výchova:
PicsArt for Kids
Kreslení pro nejmenší.
Jak kreslit
Kreslení obrázků krok za krokem.
Drawing cartoons
Tvorba jednoduchých animací.

Hudební výchova:
Drum Kit | Real Drums
Hra na bicí nástroje.

Tělesná výchova:
Ultimate Stopwatch & Timer
Stopky.

Ve škole lze využít i některé výukové hry:
Kids Match'em
Pěkná pexesa.

Máte tip na další zajímavý program? Napište jej do komentáře.

úterý 5. března 2013

Výukové weby

Vedle učebnic v tištěné podobě začínají nakladatelství prodávat jejich elektronickou podobu, doplněnou o další informace, odkazy, interaktivní cvičení. Pokud se ve školách promítají na plátno nebo bílou tabuli bez zapojení žáků, obsažená interaktivita ztrácí svůj smysl. I v případě projekce na interaktivní tabuli je zapojeno jen minimum žáků a ostatní se „nudí“ a mohou i vyrušovat. Je proto nanejvýš vhodné zapojit všechny žáky nejlépe s využitím žákovských počítačů a tabletů. Zdrojem nezbytných informací mohou být vedle interaktivní podoby tištěných učebnic také výukové weby, které obvykle vytvářejí sami pedagogové. Je škoda, že jich zatím příliš mnoho na internetu nenajdeme.

Hledáte výukový web pro svůj předmět? Uvádím zatím stručný přehled výukových webů, které lze využít ve škole i k domácímu procvičování.
Vitware s.r.o. - www.helpforenglish.cz (angličtina)
Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - www.biomach.cz (biologie)
Blanka Škrabalová, Martin Nakládal - www.jaknahmyz.cz, mikro.jaknahmyz.cz (biologie)
Kolektiv pedagogů Anatomického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy v Praze - www.anatonomina.org (biologie, medicína)
Václav Němec - dejepis.com (dějepis)
PANT o.s. - www.moderni-dejiny.cz (dějepis)
Ladislav Ševčík - www.ucebnice-dejepisu.ic.cz (dějepis)
CENIA - vitejtenazemi.cenia.cz (ekologie)
Pedagogové katedry fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze - webfyzika.fsv.cvut.cz (fyzika)
Vladimír Vaščák - www.vascak.cz (fyzika, informatika)
Jana Bránecká - www.zschemie.euweb.cz (chemie)
Kolektiv vysokých škol s chemickým zaměřením - www.e-chembook.eu (chemie)
Xantina - xantina.hyperlink.cz (chemie)
Pavel Krist - www.krist.euweb.cz (informatika), autor jej již neaktualizuje, škoda.
Jaromír Gloc - www.rovnice.kosanet.cz (matematika)
Lukáš Havrlant - www.matweb.cz (matematika)
Pedagogové přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/ (mineralogie)
Vojtěch Sivák - www.auto-veteran.cz (obchodní korespondence)
Lubomír Šára - vlastiveda.wz.cz (vlastivěda)

Zda si budou žáci a studenti krátit domácí volný čas nebo cestu do školy jejich studiem a plněním online výukových aktivit nebo brouzdáním na webu a hraním her, rozhodne jejich zaujetí pro předmět, ale hlavně výukový obsah, který jim zprostředkuje potřebné poznatky formou, kterou mají rádi, tedy opravdu „učení hrou“.

Nenašli jste výukový web pro svůj předmět? Podívejte se sem kdykoli příště. Stránku průběžně aktualizuji. Máte tip na zajímavý výukový web? Napište jej do komentáře.