úterý 19. března 2013

Výběr z programů pro tablety s Androidem

Tento příspěvek obsahuje výběr z výukových aplikací pro tablety s operačním systémem Android, které lze zdarma stáhnout z Google Play.

Pomůcky:
SyncSpace Shared Whiteboard
Plocha (tabule) pro zápis poznámek.

Český jazyk:
Abeceda pro děti
Obsahuje seznámení s písmenky abecedy, přiřazování písmenek ke slovům, skládání slov a další.
Nauč se pravopis
Procvičí pravopis a zároveň vysvětlí jeho pravidla.

Matematika:
Matematika a čísla pro děti
Procvičení počítání od 1 do 10 a psaní číslic.
Matematika PRO pro děti
Dobře procvičí základní početní operace.
Řešitel rovnic
Vyřeší lineární i kvadratickou rovnici i soustavu až pěti rovnic s pěti neznámými.
GeoGebra
Interaktivní matematika.

Anglický jazyk:
Angličtina pro děti
Interaktivní výuka základních anglických slovíček zábavnou formou.
Interaktivní angličtina
Procvičení angličtiny ve třech úrovních - základní, středně pokročilé a pokročilé.
Audioknihy v angličtině
Přes 3000 knih s texty a poslechem.

Přírodopis (přírodověda):
Kids Zoo Animal Sounds & Photos
Obrázky a zvuky zvířat, jejich správná výslovnost v angličtině.
Atlas denních motýlů ČR
Přehled o současných denních motýlech na území České republiky.
Human Anatomy
Anatomie lidského těla.

Fyzika:
Sound Level Meter
Hlukoměr.
Fyzika ve škole
Kolekce animací pro výuku fyziky.

Výtvarná výchova:
Jak kreslit
Kreslení obrázků krok za krokem.

Hudební výchova:
Drum Kit | Real Drums
Hra na bicí nástroje.

Tělesná výchova:
Ultimate Stopwatch & Timer
Stopky.

Ve škole lze využít i některé výukové hry:
Kids Match'em
Pěkná pexesa.

Máte tip na další zajímavý program? Napište jej do komentáře.

úterý 5. března 2013

Výukové weby

Vedle učebnic v tištěné podobě začínají nakladatelství prodávat jejich elektronickou podobu, doplněnou o další informace, odkazy, interaktivní cvičení. Pokud se ve školách promítají na plátno nebo bílou tabuli bez zapojení žáků, obsažená interaktivita ztrácí svůj smysl. I v případě projekce na interaktivní tabuli je zapojeno jen minimum žáků a ostatní se „nudí“ a mohou i vyrušovat. Je proto nanejvýš vhodné zapojit všechny žáky nejlépe s využitím žákovských počítačů a tabletů. Zdrojem nezbytných informací mohou být vedle interaktivní podoby tištěných učebnic také výukové weby, které obvykle vytvářejí sami pedagogové. Je škoda, že jich zatím příliš mnoho na internetu nenajdeme.

Hledáte výukový web pro svůj předmět? Uvádím zatím stručný přehled výukových webů, které lze využít ve škole i k domácímu procvičování.
Vitware s.r.o. - www.helpforenglish.cz (angličtina)
Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - www.biomach.cz (biologie)
Blanka Škrabalová, Martin Nakládal - www.jaknahmyz.cz, mikro.jaknahmyz.cz (biologie)
Kolektiv pedagogů Anatomického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy v Praze - www.anatonomina.org (biologie, medicína)
Václav Němec - dejepis.com (dějepis)
PANT o.s. - www.moderni-dejiny.cz (dějepis)
Ladislav Ševčík - www.ucebnice-dejepisu.ic.cz (dějepis)
CENIA - vitejtenazemi.cenia.cz (ekologie)
Pedagogové katedry fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze - webfyzika.fsv.cvut.cz (fyzika)
Vladimír Vaščák - www.vascak.cz (fyzika, informatika)
Jana Bránecká - www.zschemie.euweb.cz (chemie)
Kolektiv vysokých škol s chemickým zaměřením - www.e-chembook.eu (chemie)
Xantina - xantina.hyperlink.cz (chemie)
Pavel Krist - www.krist.euweb.cz (informatika), autor jej již neaktualizuje, škoda.
Jaromír Gloc - www.rovnice.kosanet.cz (matematika)
Lukáš Havrlant - www.matweb.cz (matematika)
Pedagogové přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/ (mineralogie)
Vojtěch Sivák - www.auto-veteran.cz (obchodní korespondence)
Lubomír Šára - vlastiveda.wz.cz (vlastivěda)

Zda si budou žáci a studenti krátit domácí volný čas nebo cestu do školy jejich studiem a plněním online výukových aktivit nebo brouzdáním na webu a hraním her, rozhodne jejich zaujetí pro předmět, ale hlavně výukový obsah, který jim zprostředkuje potřebné poznatky formou, kterou mají rádi, tedy opravdu „učení hrou“.

Nenašli jste výukový web pro svůj předmět? Podívejte se sem kdykoli příště. Stránku průběžně aktualizuji. Máte tip na zajímavý výukový web? Napište jej do komentáře.